img

Brega Angela

Înot

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
Specialist antrenor-profesor de înot sportiv
Experiență cu copii de 18 ani
Deținătoare de 1 categorie pedagogică
Certificat de antrenor internațional
Unul dintre recordsmenii Republicii Moldova a fost elevul Dn. Brega
De asemenea, mulți alți elevi sunt câștigători ai concursurilor naționale și
internaționale