img

Brega Angela

Înot

- Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
- Specialist antrenor-profesor de înot sportiv
- Experiență cu copii de 18 ani
- Deținătoare de 1 categorie pedagogică
- Certificat de antrenor internațional
- Unul dintre recordsmenii Republicii Moldova a fost elevul Dn. Brega
- De asemenea, mulți alți elevi sunt câștigători ai concursurilor naționale și
internaționale

Recenzii